Liczba odwiedzin strony: 8041 Osób na stronie: 5
 

Gętorek T., adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 58 poz. 509 - Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2005 r.) Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). ZAŁĄCZNIK WZÓR WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I.   Dane wnioskodawcy 1) 1. Nazwa lub imię i nazwisko:         2. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania i adres:         3. Adres do korespondencji:         Telefon:   Faks:   E-mail:     II.  Opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 1. Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego:         2. Rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego: Należy zaznaczyć krzyżykiem rodzaj, do którego należy produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy   1 Sery i inne produkty mleczne   2 Mięso świeże oraz produkty mięsne   3 Produkty rybołówstwa, w tym ryby   4 Orzechy, nasiona,...
Monitor Polski 1999 Nr 25 poz. 377 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 19 lipca 1999 r.) Rej. 22/99 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE na wniosek Wojewody Małopolskiego: 1. Bach Władysław s. Władysława, 2. Bach Irena c. Stanisława, 3. Badzioch Franciszek s. Jakuba, 4. Badzioch Maria c. Franciszka, 5. Bartyzel Stanisław s. Józefa, 6. Bartyzel Zofia c. Wojciecha, 7. Bies Andrzej s. Jana, 8. Bies Helena c. Andrzeja, 9. Brońka Jan s. Ambrożego, 10. Brońka Emilia c. Józefa, 11. Burliga Władysław s. Wincentego, 12. Burliga Anna c. Jana, 13. Chodurek Franciszek s. Franciszka, 14. Chodurek Stefania c. Wojciecha, 15. Chromy Józef s. Wojciecha, 16. Chromy Genowefa c. Jana, 17. Cinal Stanisław s. Aleksandra, 18. Cinal Irena c. Jana, 19. Ciupka Stanisław s. Józefa, 20. Ciupka Zofia c. Władysława, 21. Czachor Władysław s. Józefa, 22. Czachor Maria c. Andrzeja, 23. Czesak Władysław s. Błażeja, 24. Czesak Anna c. Stanisława, 25. Fila Stefan s. Jana, 26. Fila Julia c. Tomasza, 27. Froń Stanisław s. Jakuba, 28. Froń Agnieszka c. Franciszka, 29. Gądek Jan s. Wojciecha, 30. Gądek Maria c. Karola, 31. Goryl Jan s. Mikołaja, 32. Goryl Maria c. Wojciecha, 33. Grabski Karol s. Franciszka, 34. Grabska Władysława c. Józefa, 35. Hałat Józef s. Franciszka, 36. Hałat Rozalia c. Antoniego, 37. Hojny Stanisław s. Jana, 38. Hojny Anna c. Jana, 39. Jabłoński Jan s. Józefa, 40. Jabłońska Maria c. Stanisława, 41. Janiczek Stanisław s. Józefa, 42. Janiczek Jadwiga c. Franciszka, 43. Jarosz Władysław s. Stanisława, 44. Jarosz Stanisława c. Kazimierza, 45. Jekiełek...
KRS 0000308460 - RS GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RS GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HALNA 1 71-018 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308460
KRS 0000308459 - EKO EXPORT S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EKO EXPORT S.A. S.A. 2008-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRAŻACKA 81 43-382 BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
547-186-55-41 72266443 0000308459
KRS 0000308457 - "STACJA SPORTÓW ZIMOWYCH I PARALOTNIARSTWA KOWARY" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STACJA SPORTÓW ZIMOWYCH I PARALOTNIARSTWA KOWARY" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OGRODOWA 54 58-530 KOWARY KOWARY JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
611-265-06-11 20771532 0000308457
KRS 0000308456 - STOWARZYSZENIE SYNERGIA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE SYNERGIA STOWARZYSZENIE 2008-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
INŻYNIERSKA 3/208 20-484 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308456
KRS 0000308455 - "CHR. VERMEER TRANSPORT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CHR. VERMEER TRANSPORT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
13 57-100 GÓRZEC STRZELIN STRZELIŃSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308455