Liczba odwiedzin strony: 8058 Osób na stronie: 4
 

Gętorek T., adwokat. Kancelaria

 
 
Gętorek T., adwokat. Kancelaria
 
marsz. Piłsudskiego 11/15 lok. 27
75-501 Koszalin
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 58 poz. 509 - Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2005 r.) Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wzór wniosku o wpis na listę...
Monitor Polski 1999 Nr 25 poz. 377 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 19 lipca 1999 r.) Rej. 22/99 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE...